Bodems zijn echt fantastisch. Zij vormen de belangrijkste systemen voor menselijk leven en welzijn. Ze bieden verankering voor wortels, houden water en voedingsstoffen vast voor planten en micro-organismen. Zonder bodems zou het landschap van de aarde zo kaal zijn als Mars.

Bekijk Soil Museum Apeldoorn